desktop

  1. N

    3-Heights PDF Desktop Repair Tool 6.8.2.10

    3-Heights PDF Desktop Repair Tool 6.8.2.10 Windows x64 | File size: 9.41 MB The 3-Heights™ PDF Analysis & Repair component detects and repairs corrupted PDF documents in automated processing procedures. It repairs defective or illegible PDF documents or restores them as far as possible...
  2. N

    [ Tiền Mã Hóa ] Opera ra mắt trình duyệt desktop hỗ trợ blockchain Ethereum

    Opera ra mắt trình duyệt desktop hỗ trợ blockchain Ethereum Tuy nhiên, trình duyệt này mới chỉ dành cho các tester thử nghiệm và người dùng thông thường sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để trên tay bản chính thức. Tiếp theo lời hứa của mình vào tháng Tám vừa qua, Opera cuối cùng đã ra mắt...
Top
Click here to login using your socials account