ppt

  1. N

    PassFab for Word / PPT / Excel 8.4.2.0/8.5.3.0

    PassFab for Word / PPT / Excel 8.4.2.0/8.5.3.0 A collection of programs from PassFab to recover and remove the encrypted password in documents, tables and presentations. Simply select a Word document (* .doc, * .docx), an Excel spreadsheet, or a PowerPoint presentation and wait a few minutes...
  2. N

    Qualcomm xây hẳn phòng thí nghiệm ở Việt Nam để phục vụ VinSmart, BKAV và Viettel

    Phòng thí nghiệm này được đặt ở trung tâm thành phố Hà Nội, cung cấp dịch vụ kiểm thử cho các đối tác là nhà sản xuất thiết bị gốc trong nước. Qualcomm Technologies vừa chính thức khai trương phòng thí nghiệm khả năng tương tác, cũng là cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) đầu tiên của họ ở...
Top
Click here to login using your socials account