w8000

  1. N

    [ Máy chiếu 4K ] Máy chiếu BenQ W8000

    Máy chiếu BenQ W8000 Gần 100% phù hợp với Rec. 709 tiêu chuẩn màu quốc tế, với độ tương phản cao, và tăng cường thay đổi ống kính khoa học và công nghệ và H / V bằng CinemaMaster video, nhằm đem lại rạp hát tại nhà chuyên nghiệp BenQ W8000 HDTV chuẩn màu Rec. 709 cho Finest Cinematic Hiệu...
Top
Click here to login using your socials account