Xu hướng video năm 2018: thời gian 1 người xem online video là 67 phút/ngày | Ezimar

Pham Tien Trung

New member
Nghiên cứu dự báo trước năm 2020 trung bình một người sẽ dành 84 phút một ngày để xem video online.
Vào năm đó, Trung Quốc sẽ có những người xem nhiệt tình nhất dành trung bình 105 phút mỗi ngày để xem video online, tiếp theo là Nga (102 phút) và Anh (101 phút).
“Quảng cáo Online video vẫn chỉ là một phần nhỏ so với kích thước của quảng cáo TV, nhưng TV đang dừng ở mức độ tăng trưởng 0% đến 2% mỗi năm, vì vậy quảng cáo online video đang tăng trưởng nhanh chóng.”
Báo cáo về lượng người xem dựa trên tất cả nội dung video được xem trên internet, bao gồm cả các nền tảng thuộc sở hữu của đài truyền hình như Hulu, dịch vụ đăng ký như Netflix, trang web chia sẻ video, ví dụ: YouTube và video được xem trên các mạng xã hội.
Trên toàn cầu, Zenith ước tính rằng chi tiêu quảng cáo video online đã tăng 20% trong năm 2017, đạt 27 tỷ đô la Mỹ. Tăng trưởng đạt mức 36% trong năm 2014 và đã liên tục giảm kể từ đó, nhưng vẫn là một sự phát triển cao.
Họ dự báo trong năm 2018 chi tiêu quảng cáo video sẽ tăng trưởng 19% và phát triển mỗi năm 17%, cho đến năm 2020 khi chi tiêu quảng cáo video online đạt 43 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ video so với quảng cáo hiển thị hình ảnh trực tuyến tăng đều đặn: chiếm 27% chi tiêu quảng cáo hiển thị vào năm 2017 và dự kiến sẽ chiếm 30% vào năm 2020.
Các video online được cung cấp ngày càng nhiều trước nhu cầu trong những năm gần đây: xem video online tăng 91% trong giai đoạn 2015 đến 2017, trong khi chi tiêu quảng cáo tăng 52%. Do đó chi phí cho quảng cáo video online đã giảm đáng kế. Khi mức tiêu thụ video tiếp tục tăng, Zenith kỳ vọng giá sẽ ổn định và tăng nhẹ từ năm 2019 trở đi.
Quảng cáo video online vẫn chỉ là một phần nhỏ so với kích thước quảng cáo truyền hình, nhưng vì truyền hình dừng ở mức 0% đến 2% tăng trưởng hàng năm, phần này đang tăng lên nhanh chóng. Thị trường quảng cáo video online bằng 10% kích thước của thị trường quảng cáo truyền hình vào năm 2015 và 14% vào năm 2017. Đến năm 2020, chi tiêu quảng cáo video online sẽ bằng 23% chi tiêu quảng cáo truyền hình.
Nguồn: Ezimar Blog
 
Top
Click here to login using your socials account